Javna nabava

Sukladno točki 5. , Priloga 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, koji je sastavni dio Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava broj: KK.03.2.1.06.0697 iz Poziva „E-impuls“ , tvrtka METALAC d.o.o., objavljuje Obavijest o nabavi (OoN)

Naziv projekta: Porastom tehnološke opremljenosti do rasta konkurentnosti

OIB korisnika: 60924745443

Kontakt telefon: +385 051 276 444

E-Mail: blazenka@metalac-rijeka.hr

Evidencijski broj nabave: 02/2018.

Predmet nabave: Nabava i instaliranje CNC hidraulične kutne preše i škara za rezanje lima

Vrsta nabave: Roba

Datum objave: 07.02.2018.

Rok za dostavu ponuda: 28.02.2018. do 15.00 sati