Projekt: Nabavom opreme do rasta i konkurentnosti; KK.03.2.1.06.0697

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj koji se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020.

Kratki opis projekta

Tvrtka METALAC d.o.o. je potpisala s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (Hamag-Bicro) Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava broj: KK.03.2.1.06.0697 za provedbu projekta „Porastom tehnološke opremljenosti do rasta konkurentnosti“ iz Poziva na dostavu projektnih prijedloga „E-impuls“.

Provedbom projekta doći će do povećanja tehnoloških kapaciteta proizvodnje, ljudskih kapaciteta za upravljanje novim tehnologijama , osigurati će se povećanje ekonomičnosti i produktivnosti proizvodnje, cjenovne konkurentnosti, većeg stupnja automatizacije proizvodnje i energetske učinkovitosti u proizvodnji.

Razdoblje provedbe projekta

Projekt se provodi od 06. studenog 2017. godine do 06. listopada 2018. godine.

Opći cilj projekta

Jačanje konkurentnosti tvrtke uvođenjem nove opreme,povećanje proizvodnih i tehnoloških kapaciteta,smanjivanje troškova proizvodnje, novo zapošljavanje uz primjenu načela održivog razvoja i doprinos zelenom gospodarstvu.

Svrha projekta (specifični ciljevi)

Povećanje proizvodnih kapaciteta tvrtke nabavom nove opreme za automatiziranu obradu i preradu metala te unapređenje ljudskih kapaciteta za upravljanje novim tehnologijama i proizvodnjom.

Očekivani rezultati projekta:

  • Povećani prihod od prodaje
  • Povećanje tehnoloških kapaciteta
  • Otvaranje novih radnih mjesta
  • Ostvarenje investicije u obliku udjela privatnog ulaganja koja odgovaraju javnoj potpori (bespovratna sredstva)

Ukupna vrijednost projekta iznosi: 687.016,00 HRK

Ukupno prihvatljivi troškovi iznose: 682.839,00 HRK

Iznos sufinanciranja sa strane Europske unije: 300.000,00 HRK

Za više informacija o projektu možete kontaktirati Blaženku Datković na: blazenka@metalac-rijeka.hr
Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite: www.strukturnifondovi.hr

Za više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija posjetite: http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

Sadržaj ovog materijala je isključiva odgovornost tvrtke „METALAC“ d.o.o.