Radovi po narudžbi

Izrađujemo razne projekte po po želji naručitelja kao što su ukrasne pregrade, razne vrste čeličnih brisoleja, stolovi i stolice, ostali namještaj, i slično.

Dizajniranje finalnog proizvoda može biti odrađeno s naše strane, ali često naručitelji imaju fotografiju ili gotov dizajn po kojima naši djelatnici odrađuju naručeno.

Naše proizvode karakteriziraju pažnja ka svakom detalju i visoka preciznost izrade.