Telekomunikacijski sektor

Potreba za telekomunikacijom danas je dio života, a komunikacija bez antena nije moguća.

Izrada klasičnih antena koje narušavaju vizuru okoliša danas je prošlost. Za ugodnije vidike izrađujemo maskirna rješenja. Tako primjerice, antene maskiramo u umjetna stabla, dimnjake, reklame i ostale mogućnosti po dogovoru.